Tuyển dụng

RECRUITMENT: PROGRAM INTERN IN HCMC
Job title: Program Intern at Ho Chi Minh City  Expected time to start: As soon as possible  Venue: MSD Ho Chi Minh…
TUYỂN DỤNG: ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHUỖI PHIM HOẠT HÌNH ‘ĐẾN TRƯỜNG AN TOÀN, HỌC NGÀN TRI THỨC’ 
Tuyển dụng: Đơn vị sản xuất chuỗi phim hoạt hình  ‘Đến trường an toàn, Học ngàn tri thức’   1. Thông…
MSD TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH
MSD TUYỂN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH  Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh kế toán- hành…
RECRUITMENT: SDGs PROGRAM INTERN
  Job title: SDGs Program Intern Expected time to start: As soon as possible Venue: MSD Hanoi office   A.…
TUYỂN DỤNG: CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM
VỊ TRÍ CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM CHO MÔ HÌNH “THÀNH PHỐ THÔNG MINH BAO TRÙM” CỦA XINAPSE TRONG KHUÔN…
LNOB VIETNAM LOOKING FOR: VIDEO MAKER FOR THE PROJECT “LEAVE NO-ONE BEHIND – CSO ENGAGEMENT IN SDG MONITORING PROCESS”
TERMS OF REFERENCE VIDEO MAKER FOR THE PROJECT “LEAVE NO ONE BEHIND – CSO ENGAGEMENT IN SDGs MONITORING PROCESS”  Background:…
RECRUITMENT: CHILD AND YOUTH PROGRAM INTERN
MSD RECRUITS CHILD AND YOUTH PROGRAM INTERN Job title: Child and Youth Program Intern (CYPI) Expected time to start: Beginning…
MỜI GỬI BÁO GIÁ: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG KHU VỰC CỔNG TRƯỜNG
THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị công trình đảm bảo an toàn giao…
1 2 3 4 5 6 7
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.