Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa
Quyên góp

Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững MSD

Tầm nhìn

MSD hướng tới một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi các tổ chức xã hội phát huy vai trò đôc lập hoạt động hiệu quả, nơi quyền của các tổ chức xã hội và quyền của các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương được đảm bảo và tôn trọng.

Sứ mệnh

Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

Lĩnh vực hoạt động

– Nâng cao năng lực cho tổ chức xã hội và các bên liên quan;
– Thúc đẩy doanh nghiệp có trách nhiệm
– Phát triển và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em
MSD hiện đang là Điều phối và thuộc ban Điều hành Mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em. Mạng lưới phòng chống bạo lực trên cơ sở Giới, thành viên Nhóm làm việc vì Quyền trẻ em, v.v.

Liên hệ

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)
Địa chỉ: Tầng 6, số 15 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 62769056
Email: contact@msdvietnam.org
Website: http://www.msdvietnam.org
Fanpage: https://www.facebook.com/www.msdvietnam.org/

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.