VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD) 

Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, được thành lập vào ngày 5 tháng 3 năm 2008.
Trong gần 15 năm qua, MSD đã và luôn nỗ lực để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của các cộng đồng khác nhau tại Việt Nam. Là một tổ chức hàng đầu, MSD là một phần của các mạng lưới và diễn đàn trong khu vực và toàn cầu, đồng thời được các đối tác trong nước và quốc tế công nhận là một đơn vị phát triển chuyên nghiệp.

Từ năm 2021, MSD chính thức trở thành United Way Việt Nam – thành viên của United Way Worldwide – Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất toàn cầu.

TẦM NHÌN

Chúng tôi hướng tới một Việt Nam bền vững, công bằng và bình đẳng, nơi tất cả các cá nhân và gia đình có thể phát huy tối đa các tiềm năng của mình thông qua giáo dục chất lượng, thu nhập ổn định và cuộc sống mạnh khoẻ.

SỨ MỆNH

Chúng tôi nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua sự huy động và liên kết sức mạnh, xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Equity logo big

Công bằng

Transparency logo. illustration

Minh bạch

Accountability logo. Illlustration

Trách nhiệm giải trình

Empowerment logo. illustration

Trao quyền

Innovation logo. illustration

Đổi mới

Inclusion & Diversity logo. illustration

Hoà nhập & Đa dạng

MỤC ĐÍCH VÀ TÁC ĐỘNG

Các mục tiêu Phát triển bền vững mà MSD tập trung bao gồm các Mục tiêu số 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17.

TÁC ĐỘNG

GIÁO DỤC

50,000

Học sinh & Giáo viên được tiếp cận phương thức quản trị trường học thông minh

70,000

Trẻ em được tiếp cận các khóa tập huấn và hội thảo về sử dụng Internet An toàn và Thông minh

10,000

Trẻ em & Thanh niên được nâng cao năng lực trong các vấn đề về quyền trẻ em; bao gồm bảo vệ trẻ em, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và bình đẳng giới

1,000,000

Trẻ em, Cha mẹ & Người chăm sóc được nâng cao nhận thức và thực hành về kỷ luật tích cực

DỊCH CHUYỂN THU NHẬP

50

Doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ để tiếp cận cộng đồng và nhà đầu tư

300

Thanh niên được tập huấn bởi doanh nghiệp và được tiếp cận việc làm chất lượng.

50

Doanh nghiệp khởi nghiệp & Doanh nghiệp được tập huấn về phát triển kinh doanh

SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG

1,389

Hộ gia đình được cung cấp thực phẩm và thiết bị vệ sinh trong dịch COVID-19

12,500

Trẻ em & Cá nhân được tiếp cận nước sạch và vệ sinh qua hơn 30 dự án về nước ở các vùng nông thôn và miền núi

100

Trẻ mồ côi do dịch COVID-19 được hỗ trợ về nhu yếu phẩm và sức khỏe tinh thần

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.