Thông tin quyên góp/ ủng hộ

Số tài khoản quyên góp

  • Tên tài khoản: Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững
  • Số tài khoản: 19034432686038 – TK VNĐ
  • Ngân hàng: Techcombank SGD Hà Nội, Việt Nam.
  • Swift code: VTCBVNVX
  • Bank code: 01310001

Dự án Trang mới cuộc đời

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.