Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa
Quyên góp

Mục tiêu chiến lược 2020 – 2024

Các mục tiêu Phát triển bền vững mà MSD tập trung bao gồm các Mục tiêu số 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17.

Truyền cảm hứng CSO – SDGs (Inspiring CSOs)

Doanh nghiệp phát triển bền vững (Business for Sustainability)

Chương trình dự án SDGs (SDG Impact projects)

Nghiên cứu, xây dựng và tăng cường năng lực và sự tham gia, đóng góp của các tổ chức xã hội (CSOs) và các bên liên quan vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), đồng thời vận động cho môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của CSOs.

Nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động có trách nhiệm, từ thiện phát triển và hướng tới phát triển bền vững; phát triển mô hình doanh nghiệp bền vững và doanh nghiệp thân thiện với trẻ em; kết nối quan hệ đối tác doanh nghiệp với các mục tiêu phát triển bền vững.

Điều phối và thực hiện các chương trình, dự án đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các chương trình về
(1) Giáo dục, bảo vệ và phát triển trẻ em và thanh niên;
(2) Sinh kế và tạo việc làm trong thời đại mới cho thanh niên, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương;
(3) Bảo vệ sức khoẻ môi trường cho cộng đồng.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.