Tuyển dụng

Recruitment Children and Youth Program Officer
A. BACKGROUND Management and Sustainable Development Institute (MSD) is a Vietnamese Non-governmental Organization established on March 05, 2008. From 2021,…
MSD RECRUITS SDGs PROGRAM INTERN
Expected time to start: As soon as possible Venue: MSD Hanoi office   A. BACKGROUND Management and Sustainable Development Institute (MSD) is…
TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM (ĐỢT 2)
TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM CHO MÔ HÌNH “THÀNH PHỐ THÔNG MINH BAO TRÙM” CỦA XINAPSE Thông tin…
TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC “THIẾT KẾ TOONING” DO TOONSQUARE TỔ CHỨC TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN “SHINHAN S2 BRIDGE – VIỆT NAM 2022”
TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC “THIẾT KẾ TOONING” DO TOONSQUARE TỔ CHỨC TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN…
RECRUITMENT: PROGRAM INTERN IN HCMC
Job title: Program Intern at Ho Chi Minh City  Expected time to start: As soon as possible  Venue: MSD Ho Chi Minh…
1 2 3 4 6
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.