Tuyển dụng

Recruitment SDGs Program Intern
Expected time to start: As soon as possible  Venue: MSD Hanoi office   A. BACKGROUND Management and Sustainable Development Institute (MSD) is a…
MSD TUYỂN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH
Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh kế toán- hành chính  Thời gian thực tập: Cam kết từ 6 tháng,…
RECRUITMENT: Children and Youth Program Intern (CYPI)
Recruitment Children and Youth Program Intern (CYPI)  Expected time to start: Beginning of September 2023 or sooner if possible  Venue:…
RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION
TERMS OF REFERENCE RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION PROJECT INFORMATION The project ” Increased Accountability…
MSD TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN – THÁNG 07.2023
Thời gian thực tập: cam kết từ 4 đến 6 tháng, từ tháng 8/2023 Thời lượng: Toàn thời gian Số…
[TERMS OF REFERENCE] RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION
  TERMS OF REFERENCE RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION I. PROJECT INFORMATION The project ”…
RECRUITMENT: SENIOR COMMUNICATION OFFICER
Job title: Senior Communication Officer Expected time to start: July 2023 Grade: 2-3 (in the grade level of MSD) Venue:…
MSD TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN
Thời gian thực tập: cam kết từ 4 đến 6 tháng, từ tháng 7/2023 Thời lượng: Toàn thời gian Số…
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN  TƯ LIỆU HOÁ QUÁ TRÌNH THAM GIA CỦA THANH NIÊN VÀO VIỆC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG VÀ GIÁM SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SÁCH
1/ Bối Cảnh  Thanh niên là một lực lượng quan trọng đối với tiến trình phát triển mỗi quốc gia.…
Recruitment Children and Youth Program Officer
A. BACKGROUND Management and Sustainable Development Institute (MSD) is a Vietnamese Non-governmental Organization established on March 05, 2008. From 2021,…
MSD RECRUITS SDGs PROGRAM INTERN
Expected time to start: As soon as possible Venue: MSD Hanoi office   A. BACKGROUND Management and Sustainable Development Institute (MSD) is…
1 2 3 4 7
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.