Tuyển dụng

Children and Youth Program Officer
Job title: Children and Youth Program Officer Expected time to start: July 2024 Grade: 2-3 (in the grade level of…
MSD TUYỂN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH
Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh kế toán – hành chính  Thời gian thực tập: Cam kết từ 6…
RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION
TERMS OF REFERENCE RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION PROJECT INFORMATION The project ” Increased Accountability…
MSD TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN – THÁNG 07.2023
Thời gian thực tập: cam kết từ 4 đến 6 tháng, từ tháng 8/2023 Thời lượng: Toàn thời gian Số…
1 2 3 4 7
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.