Tuyển dụng

RECRUITMENT: SENIOR COMMUNICATION OFFICER
Job title: Senior Communication Officer Expected time to start: July 2023 Grade: 2-3 (in the grade level of MSD) Venue:…
MSD TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN
Thời gian thực tập: cam kết từ 4 đến 6 tháng, từ tháng 7/2023 Thời lượng: Toàn thời gian Số…
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN  TƯ LIỆU HOÁ QUÁ TRÌNH THAM GIA CỦA THANH NIÊN VÀO VIỆC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG VÀ GIÁM SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SÁCH
1/ Bối Cảnh  Thanh niên là một lực lượng quan trọng đối với tiến trình phát triển mỗi quốc gia.…
Recruitment Children and Youth Program Officer
A. BACKGROUND Management and Sustainable Development Institute (MSD) is a Vietnamese Non-governmental Organization established on March 05, 2008. From 2021,…
MSD RECRUITS SDGs PROGRAM INTERN
Expected time to start: As soon as possible Venue: MSD Hanoi office   A. BACKGROUND Management and Sustainable Development Institute (MSD) is…
TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM (ĐỢT 2)
TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM CHO MÔ HÌNH “THÀNH PHỐ THÔNG MINH BAO TRÙM” CỦA XINAPSE Thông tin…
TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC “THIẾT KẾ TOONING” DO TOONSQUARE TỔ CHỨC TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN “SHINHAN S2 BRIDGE – VIỆT NAM 2022”
TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC “THIẾT KẾ TOONING” DO TOONSQUARE TỔ CHỨC TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN…
1 2 3 4 5 7
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.