Tuyển dụng

MSD Recruitment: Partnership Program Officer
PARTNERSHIP PROGRAM OFFICER (PPO) JOB ASSIGNMENT: Expected time to start: From December 01, 2021 Grade: 2-3 (in the grade level…
MSD tuyển nhóm tư vấn/công ty làm video clip tuyên bố chung của Mạng lưới GBVnet
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN NHÓM TƯ VẤN/CÔNG TY LÀM VIDEO CLIP TUYÊN BỐ CHUNG CỦA MẠNG LƯỚI GBVNET (Hoạt động 3.2.1.4) Bối cảnh Trên…
Tuyển dụng nhóm tư vấn/công ty thiết bộ sticker xe buýt
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN NHÓM TƯ VẤN/CÔNG TY THIẾT KẾ BỘ STICKER XE BUÝT 1. Bối cảnh Theo số…
Tuyển dụng đơn vị tư vấn quay và dựng khóa học trực tuyến về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị tư vấn quay và dựng khóa học trực tuyến về bảo vệ trẻ…
MSD Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Truyền Thông Và Sự Kiện
MSD TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN – Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh truyền thông…
MSD tuyển tư vấn hỗ trợ tổ chức Hội thảo về sự tham gia của trẻ em
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM…
MSD tuyển dụng Tư vấn thực hiện khảo sát về sự tham gia của trẻ em
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN THỰC HIỆN KHẢO SÁT VỀ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM I. BỐI…
Tuyển dụng Tư vấn xây dựng tài liệu tập huấn TOT  và tập huấn trực tuyến về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển tư vấn xây dựng tài liệu tập huấn TOT và tập huấn trực tuyến về…
MSD tuyển dụng tư vấn xây dựng Cẩm nang hướng dẫn bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển tư vấn xây dựng Cẩm nang hướng dẫn bảo vệ trẻ em trên môi trường…
MSD tuyển dụng Tư vấn nghiên cứu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tư vấn nghiên cứu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em…
MSD Tuyển dụng: Đơn vị phụ trách kỹ thuật quay dựng cho khóa tập huấn trực tuyến về bạo lực giới và an toàn nơi công cộng cho em gái
  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  TUYỂN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT QUAY DỰNG CHO KHÓA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN VỀ…
1 2 3 4 5 6 7
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.