Phòng 1007, toà nhà 17T9 Hoàng Đạo Thuý, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Quyên góp

Tạo xu hướng, dẫn dắt thay đổi

MỤC TIÊU PTBV TẬP TRUNG

Tiếng nói trẻ em Việt Nam - Young voices in Vietnam

TÁC ĐỘNG

480

đối tác tổ chức xã hội và hơn 20 đối tác doanh nghiệp chiến lược

1.000.000 +

cá nhân được trao quyền

3.000.000 +

trẻ em, thanh niên và gia đình được hỗ trợ

100+

công ty khởi nghiệp được hỗ trợ

23

tỉnh thành

LNOB Việt Nam

Đối tác “Không để ai bị bỏ lại phía sau"

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.