Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa
Quyên góp

Tạo xu hướng, dẫn dắt thay đổi

MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hóa và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bài viết nổi bật

Sự kiện

Bản tin

DỰ ÁN "TRANG MỚI CUỘC ĐỜI"

Website Trang Mới Cuộc Đời
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.