MSD - Trang chủ

_______ Tạo xu hướng, dẫn dắt thay đổi _______

MỤC TIÊU PTBV TẬP TRUNG

Về MSD Việt Nam

TÁC ĐỘNG

400+

đối tác trên nhiều lĩnh vực chuyên đề
khác nhau

400.000+

người thụ hưởng trực tiếp
và hàng triệu người được hỗ trợ gián tiếp.

50+

dự án được triển khai

25

tỉnh thành

Tin tức mới nhất

LNOB Việt Nam

Đối tác “Không để ai bị bỏ lại phía sau"

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.