Phòng 1007, toà nhà 17T9 Hoàng Đạo Thuý, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Quyên góp

Tạo xu hướng, dẫn dắt thay đổi

MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hóa và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiếng nói trẻ em Việt Nam - Young voices in Vietnam

Kết quả nổi bật

420

Đối tác CSO

1.000.000 +

Số người được nâng cao năng lực

3.000.000 +

Trẻ em và thanh niên được hỗ trợ năm 2020

Bài viết nổi bật

Sự kiện

LNOB Việt Nam

Mạng lưới “Không để ai bị bỏ lại phía sau"

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.