Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,5 triệu trẻ em, trong đó hơn 75,000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 350.000 trẻ sống trong các hộ nhập cư, di biến động, hộ nghèo (2017)[1], và hàng ngàn trẻ trong số đó không có giấy tờ tuỳ thân. Vấn nạn này, đặc biệt việc không có giấy khai sinh cản trở trẻ em tiếp cận các quyền cơ bản về y tế, giáo dục, và các cơ hội phát triển công bằng. Việc cấp Giấy khai sinh cho nhóm trẻ này là thách thức lớn do thiếu giấy tờ gốc, thiếu chứng cứ về nhân thân của trẻ và bố mẹ, thiếu kiến thức pháp luật và sự quan tâm của gia đình, xã hội, trong khi đó các văn bản pháp luật liên quan và các kênh hỗ trợ tư pháp còn nhiều bất cập.

Dự án “Trang mới cuộc đời (A new page life)” – Dự án Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Tp. Hồ Chí Minh do đó được Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) thực hiện từ năm 2014 tới nay để hỗ trợ các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn này có được Giấy khai sinh nhằm mở ra một “trang mới cuộc đời” của một công dân với đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan. 

– Thời gian: Từ năm 2014 đến nay

– Các đối tác đã và đang hợp tác: Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến tư pháp EU JULE, Ví điện tử MoMo, Công ty GENTIS,…

– Mục tiêu dự án: 

▪︎ Thúc đẩy thực hiện quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh.

▪︎ Nâng cao nhận thức và năng lực của các TCXH và cộng đồng về quyền được khai sinh và cách thức thực hiện quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; kiến nghị sửa đổi chính sách và quy trình tư pháp thân thiện hỗ trợ thực hiện quyền được khai sinh cho mọi trẻ em.

▪︎ Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, hỗ trợ có giấy khai sinh trực tiếp.

– Các hoạt động nổi bật của dự án:

▪︎ Hỗ trợ làm giấy khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh

▪︎ Xây dựng mạng lưới các tổ chức xã hội, mái ấm, tổ chức dựa vào cộng đồng để hỗ trợ trẻ em và gia đình làm giấy khai sinh

▪︎ Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của giấy khai sinh

▪︎ Tập huấn Vận động chính sách về Quy trình tư pháp thân thiện

▪︎ Tổ chức các buổi truyền thông và tư vấn pháp lý lưu động 

▪︎ Tổ chức buổi giao lưu “Trao em trang mới cuộc đời" với rapper Wowy

▪︎ Thực hiện chiến dịch gây quỹ trên các nền tảng online như Ví điện tử MoMo, Global Giving, Kindmate, GiveAsia

▪︎ Tổ chức các Ngày hội cho trẻ em như Ngày hội Trung thu, Buổi trao tặng đồ chơi cho trẻ em, …

– Kết quả dự án: Cho đến nay, dự án đã hỗ trợ thành công hơn 200 ca làm giấy khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự hỗ trợ của các đối tác, Viện MSD và các TCXH, mái ấm, các tổ chức dựa vào cộng đồng đã thành lập nhóm Trang mới cuộc đời – mạng lưới hỗ trợ làm giấy khai sinh cho trẻ em. Đồng thời, dự án đã tổ chức thành công các ngày hội truyền thông, tư vấn pháp lý cho trẻ em và các gia đình, buổi trao tặng quà cho trẻ em,… Trong năm 2020, dự án đã thành công gây quỹ trên nền tảng điện tử Ví MoMo cho rất nhiều ca.

—————————- 

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần làm giấy khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh có thể liên lạc các thành viên nòng cốt nhóm Trang mới cuộc đời tại địa chỉ sau:

Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD)

Bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình

Email: pro.director@msdvietnam.org – Điện thoại: 024 62769056

———————— 

Về Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)

Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

Chương trình Gia đình Việt của MSD tập trung vào các nỗ lực hỗ trợ quyền của trẻ em và gia đình về Giáo dục Quyền trẻ em, Quản trị quyền trẻ em, Giáo dục công dân toàn cầu, Công dân số, đại sứ bảo vệ môi trường Bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và thanh niên, v.v

Email: event.manager@msdvietnam.org

Điện thoại: 024 62769056 – 0852577220

Địa chỉ: Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Website: www.msdvietnam.org   

Fanpage: https://www.facebook.com/www.msdvietnam.org  

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.