Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TẬP HUẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC/CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI QUYỀN TRẺ EM VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP


1. Giới
thiệu:

Dự án “ Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ em khuyết tật (AVAC)” do tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai trong giai đoạn mới từ 10/2022 đến 5/2024. Mục tiêu của Dự án nhằm nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội về kiến thức và công cụ để thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa và an toàn của trẻ em.

Trong quá trình hỗ trợ các tổ chức xã hội, dự án sẽ lựa chọn 03 tổ chức (02 tổ chức tại Hà Nội và 01 tổ chức tại TP HCM) để huấn luyện hỗ trợ cho các tổ chức/ mạng lưới CSO trong việc áp dụng và thực hiện chiến lược/ chương trình liên quan tới quyền trẻ em, và truyền thông thương hiệu, huy động nguồn lực từ cá nhân và doanh nghiệp.

 1. Thông tin về hoạt động:
  • Mục tiêu: Các tổ chức sẽ:
 • Xây dựng được một chiến lược/chương trình liên quan tới quyền trẻ em cho từng tổ chức.
 • Định vị được thế mạnh cạnh tranh của tổ chức ,từ đó phát triển mô hình gây quỹ phù hợp;
 • Xây dựng được chiến lược và kế hoạch thực hiện các hoạt động gây quỹ cho tổ chức, tập trung vào các hoạt động gây quỹ từ cá nhân và doanh nghiệp.

2.2.  Quy trình hỗ trợ:

Hỗ trợ địa bàn tại các tổ chức: hỗ trợ địa bàn tại mỗi tổ chức gồm 04 ngày làm việc:

 • Thực hiện 01 ngày đánh giá khảo sát định vị tổ chức theo mẫu của MSD/ SCI;
 • Thực hiện 02 ngày/ tổ chức để điều hành hội thảo tập huấn xây dựng chiến lược/ kế hoạch và huy động nguồn lực cho tổ chức;
 • 5 ngày hỗ trợ để hỗ trợ trực tuyến hoàn thiện kế hoạch chiến lược của tổ chức sau tập huấn và 0.5 ngày báo cáo và đề xuất của tư vấn trong việc tiếp tục hỗ trợ tổ chức.

Thời gian: từ tháng 6-7.2023

 1. Phương pháp:

Phương pháp tập huấn chủ yếu được sử dụng là phương pháp có sự tham gia, lấy học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, trò chơi, v.v.

Bên cạnh đó, phương pháp tư vấn hỗ trợ trực tiếp “coaching” và kết nối “networking” được sử dụng trong giai đoạn hỗ trợ kĩ thuật cho từng tổ chức.

 1. Yêu cầu và trách nhiệm của tư vấn:

 Tiêu chí lựa chọn tư vấn:

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vựcquản trị chiến lược, gây quỹ cho tổ chức, v.v;
 • Có kinh nghiệm dày dặn (ít nhất 5 năm) về phát triển các chiến lược và hoạt động gây quỹ cho các tổ chức, bao gồm gây quỹ từ cá nhân và doanh nghiệp;
 • Có kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược phát triển cho các tổ chức NGOs, đặc biệt tổ chức làm về quyền trẻ em;
 • Có bằng thạc sỹ và 6-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan hoặc có bằng tiến sỹ với 4-8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan;
 • Thông thạo kỹ năng tập huấn cho người trưởng thành theo phương pháp cùng tham gia;
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm làm về các mảng làm việc CSOs và trẻ em là một lợi thế;

Nhiệm vụ của tư vấn:

 • Chuẩn bị công cụ khảo sát đầu vào tổ chức (tham khảo sử dụng mẫu do MSD cung cấp)
 • Chuẩn bị công cụ và thực hiện đánh giá trước và sau tập huấn (phiếu lượng giá đầu và cuối khóa học) để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức và thực hành kỹ năng của học viên, đồng thời đánh giá mức độ đạt được mục tiêu mong đợi của tập huấn;
 • Tiếp thu ý kiến đóng góp của học viên để trên cơ sở đó thực hiện hỗ trợ kĩ thuật cho từng tổ chức, đảm bảo các tổ chức được hỗ trợ xây dựng được chiến lược, chương trình trẻ em và huy động nguồn lực hiệu quả;
 • Tổng hợp thông tin, viết báo cáo tập huấn và hỗ trợ sau tập huấn và gửi cho MSD trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành công việc tư vấn;.Tư vấn có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu dự án để nắm được bối cảnh, thiết kế dự án

Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

 • Số ngày làm việc của tư vấn theo khung dưới đây:
Số TT Nội dung công việc Số ngày làm việc Ghi chú
1 Khảo sát và đánh giá tổ chức 04 01 ngày/ tổ chức (bao gồm thời gian thiết kế)
2 Hội thảo tập huấn tại tổ chức về chiến lược kế hoạch hoạt động và huy động nguồn lực cho các chương trình về quyền trẻ em; 5.5 1.5 ngày/tổ chức (bao gồm cả thời gian chuẩn bị và thiết kế nội dung)
3 Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện kế hoạch cho các tổ chức 1.5 0,5 ngày/tổ chức
4 Chuẩn bị và viết báo cáo 01
Tổng 12

 

 • Phí tư vấn: theo thoả thuận phụ thuộc ngân sách dự án và theo chính sách tài chính của SCI
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo quy định của MSD và theo đàm phán ở khâu xây dựng Hợp đồng tư vấn;
 1. Cấp báo cáo và người liên hệ:
 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: officer@msdvietnam.org trước ngày 25.6.2023;
 • Hồ sơ gồm: CV của tư vấn/nhóm tư vấn, đề xuất nội dung và phương pháp hỗ trợ tập huấn chi tiết và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày, đã bao gồm thuế Thu nhập cá nhân). Lưu ý đề xuất ngân sách bao gồm chi phí máy bay và ăn nghỉ tại TP HCM khi hỗ trợ 1 tổ chức tại TP HCM (1 ngày khảo sát và 2 ngày hội thảo tập huấn = 3 ngày);

Tư vấn có thể là cá nhân hoặc theo nhóm để hoàn thành các công việc có chuyên môn khác nhau kể trên;

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.