2018

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU: Môi trường phát triển cho các tổ chức xã hội ở Việt Nam: Tính tự quản và Tác động chính sách
Kính thưa Quý độc giả, “Tính tự chủ, tự quản” không chỉ là một phẩm chất hiếm có, mà còn…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VIỆT NAM: TÍNH TỰ QUẢN VÀ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu “Môi trường phát triển cho các tổ chức xã hội Việt Nam: tính tự quản và tác động…
2018 VNR VIETNAM STATEMENT WITH QUESTIONS
This statement was prepared by a coalition of CSOs working in Vietnam, based on consultations with more than 150 organizations…
STUDY REPORT A PRELIMINARY ANALYSIS OF POWER RELATIONS OF VIETNAMESE NGOs
Vietnamese CSOs are now a key player in the development process of the country. Their power relations with other actors…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2018: VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Nối tiếp 15 năm của giai đoạn Việt Nam thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) (2001-2015) và…
CẨM NANG TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Bộ “Cẩm năng truyền thông vận động chính sách” cung cấp các kiến thức và công cụ cho các tổ…
KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VÌ MỤC TIÊU BỀN VỮNG TÀI CHÍNH
Các tổ chức xã hội(TCXH) đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch…
CON AN TOÀN, BỐ MẸ Ở NGAY ĐÂY!
Trong khuôn khổ dự án Break the Circle (BTC), năm 2018, Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.