Khóa học: Một số giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ em và những lưu ý cho bố mẹ 

Bà Nguyễn Thùy Trang – Cán bộ Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng.

Mục tiêu khóa học: Giúp các bậc cha mẹ

– Nắm được các kiến thức về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ em từ 0 – 12 tuổi.

– Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ và nuôi dạy con cái.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.