BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2018: VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Nối tiếp 15 năm của giai đoạn Việt Nam thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) (2001-2015) và Chiến lược phát triển bền vững, năm 2017, chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện Chương trình phát triển bền vững 2030 đề cập đến vai trò của các tổ chức xã hội như một đối tác có sự tham gia trực tiếp, đóng góp quan trọng. Đây là cơ hội để các tổ chức xã hội: (1) đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước; (2) kết nối và khẳng định vai trò trong mối quan hệ đối tác; (3) tăng cường năng lực và hình ảnh cộng đồng các tổ chức xã hội.

Các tổ chức xã hội trong hơn một thập kỷ qua đã có sự tăng trưởng về số lượng ngày càng nhiều, lĩnh vực hoạt động hết sức đa dạng, gắn liền với cấp cộng đồng, đội ngũ nhân sự có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển với các thành tựu về mô hình hiệu quả và bền vững. Sự tham gia của nhóm các tổ chức xã hội đóng góp cho bối cảnh phát triển đất nước nói chung và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nói riêng, thể hiện trên cả hai khía cạnh: tổ chức đóng góp một cách đơn lẻ thông qua việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của tổ chức; và xu hướng các tổ chức phối hợp đa bên để gia tăng các giá trị cho cộng đồng và xã hội. Có thể nói, với tính chất hoạt động của các tổ chức xã hội, họ vừa là một đối tác đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vừa có vị trí như một bên kết nối các đối tác khác (Nhà nước, doanh nghiệp, đối tác phát triển quốc tế…) vào quá trình phát triển một cách hiệu quả.

Nghiên cứu được phát triển nhằm:
(1) nhận định về sự hiểu biết và áp dụng thực tiễn của các TCXH đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững,
(2) đánh giá về cac yếu tố tác động để TCXH đóng vai trò là đối tác chính thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, qua đó,
(3) đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự đóng góp của các tổ chức xã hội vào thực hiện SDGs, hình thành cơ chế phối hợp thực hiện, tăng cường năng lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực cho phát triển bền vững.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [10.21 MB]

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.