#SAFESCHOOLZONE

Inforgraphic: Những lưu ý đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

 Cùng với thông điệp “Đến trường an toàn – học ngàn tri thức”, bộ poster dưới đây tổng hợp các thông tin cơ bản và các lưu ý cần thiết cho các bạn học sinh đảm bảo ATGT trong quá trình đến và rời trường học.
 
————————–
🌟 Dự án “Trường học an toàn – Safe School Zone” được Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam) phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội triển khai với sự hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn 3M Việt Nam hướng tới:
✅ Nâng cao sự an toàn của học sinh bằng cách cải thiện tầm nhìn trong khu vực trường học
✅ Truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng, trẻ em và phụ huynh về những cách thức để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em, đặc biệt là khi đến và rời trường học
✅ Thúc đẩy các thực hành tốt của cha mẹ và trẻ em khi tham gia giao thông để giảm thiểu t.a.i n.a.n giao thông đối với trẻ em, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học
 
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.