KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VÌ MỤC TIÊU BỀN VỮNG TÀI CHÍNH

Các tổ chức xã hội(TCXH) đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng, vận động và tham gia trong quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên cho tới nay, chưa có nghiên cứu chính thức nào tập trung và chỉ ra được vai trò của TCXH Việt Nam trong quá trình tự phát triển, cũng như nhu cầu cần được hỗ trợ của TCXH để các tổ chức này có thể tự nâng cao năng lực, đóng góp hiệu quả, và được công nhận bởi các bên liên quan như Nhà nước, nhà tài trợ, đối tượng hưởng lợi, công chúng và cơ quan truyền thông, v.v .

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2016, khi Luật về Hội đang trong quá trình xây dựng, đây là cơ hội để các TCXH chứng tỏ năng lực, khả năng đóng góp và tham gia của mình trong quá trình xây dựng chính sách. Theo chiến lược phát triển của mình, Liên minh hành động vì sự phát triển của các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Việt Nam) quyết định chọn cách mở rộng hướng tiếp cận nhằm vào việc vận động cho quá trình tự phát triển của TCXH thông qua việc thực hiện các nghiên cứu về vai trò của TCXH đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Để chuẩn bị cho nghiên cứu quan trọng này, CSA Việt Nam phối hợp với MSD tiến hành khảo sát cơ bản về năng lực tự phát triển của các TCXH tại Việt Nam nhằm xác định các phát hiện về khả năng tự phát triển của các tổ chức. Các phát hiện này giúp củng cố thông tin đầu vào về hiện trạng của TCXH, thử nghiệm, tạo tiền đề và căn cứ cho TCXH tự đánh giá và xây dựng hệ thống nghiêm cứu khoa học về TCXH sau này. Đồng thời, dựa trên kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị để cải thiện năng lực tự phát triển cho TCXH.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [2.85 MB]

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.