Ấn phẩm

BÁO CÁO KHẢO SÁT SỰ THAM GIA CỦA THANH, THIẾU NIÊN VÀO VIỆC GÓP Ý, XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SÁCH
Khảo sát “Sự tham gia của thanh, thiếu niên vào việc góp ý, xây dựng các chương trình, chính sách” do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Plan International tại Việt Nam (PIV)…
A LÔ – TRANG MỚI CUỘC ĐỜI XIN NGHE
Dự án “Trang mới cuộc đời (A new life page)” – Dự án Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu…
BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀNH VI VÀ RỦI RO TIÊU DÙNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TRẺ TẠI VIỆT NAM
Hành vi và rủi ro tiêu dùng trực tuyến là một chủ đề còn tương đối mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung và nhìn thấy được xu hướng tiêu dùng trực tuyến đang ngày…
SURVEY REPORT ON YOUNG ONLINE CONSUMMER BEHAVIOUR AND RISKS IN VIETNAM
Online consumption and behavior and risks have become an emerging issue in Vietnam; however, we can see the upward trend of online consumption, particularly among the youth nowaday. Apart from the advantages, there are several potential risks such as personal…
NHẬT KÝ THỬ THÁCH YÊU THƯƠNG
Làm cha mẹ, chắc chắn có những lần chúng ta bị đau đâu vì con không giống như chúng ta mong muốn, có lúc chúng ta trǎn trở về phương pháp giáo dục, kỷ luật khi con mắc lối, hay…
TÀI LIỆU TẬP HUẤN: BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
Trong thời đại số ngày nay, sử dụng Internet đã trở thành hoạt động phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Trẻ em cũng trở thành những “công dân số” từ rất sớm. Theo thống kê của…
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUYỀN TRẺ EM VÀ NGUYÊN TẮC KINH DOANH :  CẨM NANG DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ
Chúng ta không thể phủ nhận tác động quan trọng và trên quy mô lớn của doanh nghiệp đối với trẻ em toàn cầu. Trên thực tế, quyền trẻ em đã có nhiều bước tiến tương ứng với sự phát…
BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN TRẺ EM VỀ DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG  BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI)
Bạo lực gia đình (BLGĐ) là vấn nạn chung của toàn xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Để phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), đặc biệt là…
CON AN TOÀN, BỐ MẸ Ở NGAY ĐÂY!
Trong khuôn khổ dự án Break the Circle (BTC), năm 2018, Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD) và NGO Fontana (Đan Mạch) phối hợp tổ chức Chiến dịch truyền thông xã hội Đồng hành bảo vệ…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NỀN CHO DỰ ÁN “WIN – WIN FOR VIETNAM”
Nghiên cứu nền cho Dự án “Win-win for Vietnam” do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực hiện dưới sự giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức RED Communication và Pro NGO!. Dự án “Win-win for Vietnam” được…
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG NÓI TRẺ EM VIỆT NAM (BẢN TÓM TẮT)
Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em Việt Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) thực hiện với sự tham gia của 1.740 trẻ em Việt Nam…
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG NÓI TRẺ EM VIỆT NAM (BẢN ĐẦY ĐỦ)
Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (SCI) thực hiện dựa trên khung hướng dẫn khảo sát…
1 2 3 4 5 6
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.