Ấn phẩm

CẨM NANG CẤM TRỪNG PHẠT THÂN THỂ TRẺ EM TẠI TRƯỜNG HỌC – CÁC HỎI ĐÁP PHỔ BIẾN
Cuốn cẩm nang thuộc bộ 3 cuốn tài liệu thông tin về hình phạt thể chất và tinh thần (PHP). Bộ sách được xuất bản lần đầu năm 2009 bởi “Sáng kiến toàn cầu về Chấm dứt mọi hình thức…
CẨM NANG CẤM MỌI HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT THÂN THỂ TRẺ EM – CÁC CÂU HỎI ĐÁP PHỔ BIẾN
Cuốn cẩm nang thuộc bộ 3 cuốn tài liệu thông tin về hình phạt thể chất và tinh thần (PHP). Bộ sách được xuất bản lần đầu năm 2009 bởi “Sáng kiến toàn cầu về Chấm dứt mọi hình thức…
CẨM NANG NGỪNG ĐÁNH ĐẬP! NGHIÊM CẤM MỌI TRỪNG PHẠT THÂN THỂ TRẺ EM – HỎI ĐÁP CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN
Cuốn cẩm nang thuộc bộ 3 cuốn tài liệu thông tin về hình phạt thể chất và tinh thần (PHP). Bộ sách được xuất bản lần đầu năm 2009 bởi “Sáng kiến toàn cầu về Chấm dứt mọi hình thức…
HỘI TỤ SAU HÀNH TRÌNH CỦA TIM BIẾN HÌNH
Cuốn sách tranh “Hội tụ sau hành trình của Tim biến hình” được Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội…
CẨM NANG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ VẬN ĐỘNG CHẤM DỨT TRỪNG PHẠT THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN TRẺ EM
Cẩm nang “Truyền thông xã hôi để vận động chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần với trẻ em” do ThS. Lương Thế Huy và các cán bộ Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)…
BÁO CÁO DOANH NGHIỆP THÂN THIỆN VỚI TRẺ EM TẠI VIỆT NAM
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) xin gửi tới quý độc giả “Báo cáo Doanh nghiệp thân thiện với trẻ em tại Việt Nam” hay “Doanh nghiệp thực hiện…
BÁO CÁO KHẢO SÁT NHANH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
Ngày 17.4.2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã công bố Báo cáo kết quả Khảo sát nhanh “Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới hoạt động của các tổ chức xã hội tại Việt Nam”.…
NGỪNG ĐỒNG LỆ THUỘC – TÔI YÊU TÔI (STOP CO-DEPENDENCY – LOVE YOURSELF)
Chiến dịch #Ngừngđồnglệthuộc #Tôiyêutôi nhằm kêu gọi sự quan tâm tới những người đồng lệ thuộc. Chiến dịch được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)/Chương trình Gia đình Việt (Vietfamily) và tổ chức…
1 3 4 5 6
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.