Ấn phẩm

TRANH LẬT ” HÃY TRỞ THÀNH CÔNG DÂN SỐ CHUẨN” (DÙNG KÈM CẨM NANG)
Dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng” được triển khai từ năm 2018 đến năm 2021 do Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Quốc Tế…
TỜ RƠI “CÔNG DÂN SỐ”
Dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng” được triển khai từ năm 2018 đến năm 2021 do Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Quốc Tế…
BÁO CÁO DẤU ẤN ĐỐI TÁC LNOB – KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU GIAI ĐOẠN 2020-2021
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) và các thành viên Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau (Leave No One Behind – LNOB) Việt Nam hân hạnh công bố Báo cáo Dấu ấn…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VIỆT NAM: TÍNH TỰ QUẢN VÀ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu “Môi trường phát triển cho các tổ chức xã hội Việt Nam: tính tự quản và tác động chính sách” nhằm mục tiêu nhằm tìm hiểu về tính tự quản của TCXH thông qua mô tả về hiện…
2018 VNR VIETNAM STATEMENT WITH QUESTIONS
This statement was prepared by a coalition of CSOs working in Vietnam, based on consultations with more than 150 organizations – including local and international CSOs. We, CSOs working in Vietnam, very much appreciate the Vietnamese Government’s preparation of the…
STUDY REPORT A PRELIMINARY ANALYSIS OF POWER RELATIONS OF VIETNAMESE NGOs
Vietnamese CSOs are now a key player in the development process of the country. Their power relations with other actors depend on how the forms, spaces and level of power are used and developed. As a rubric of power is…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2018: VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Nối tiếp 15 năm của giai đoạn Việt Nam thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) (2001-2015) và Chiến lược phát triển bền vững, năm 2017, chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia để…
NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH VỀ HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ
Từ năm 2009, qua quá trình Diễn đàn Mở vì Hiệu quả Phát triển, các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) toàn cầu đã cùng nhau phát triển Khung pháp lý quốc tế cho Hiệu quả Phát triển CSOs…
CẨM NANG TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Bộ “Cẩm năng truyền thông vận động chính sách” cung cấp các kiến thức và công cụ cho các tổ chức xã hội (TCXH) trong việc vận động chính sách vì môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ…
KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VÌ MỤC TIÊU BỀN VỮNG TÀI CHÍNH
Các tổ chức xã hội(TCXH) đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng, vận động và tham gia trong quá trình phát triển đất…
BỘ SỔ TAY QUẢN TRỊ QUYỀN TRẺ EM: VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN TRỊ QUYỀN TRẺ EM
Một trong những nỗ lực trong dự án mà MSD phụ trách là xây dựng một bộ công cụ quản trị QTE nhằm góp phần vào việc nâng cao năng lực cho các TCXH tại Việt Nam. Bộ sổ tay…
SAFE-SMART NETWORK-SUPERB
“Chúng ta đều có ít nhất một tài khoản trên Facebook, Zalo, Youtube, Flickr hay Pinterest,…? Hằng ngày chúng ta tương tác với người thân, bạn bè, … trên mạng xã hội, nhưng có chắc mình đang sử dụng an…
1 2 3 4 5 6
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.