Tin tức

Gia hạn khảo sát “Doanh nghiệp – Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Mục tiêu Phát triển bền vững (Mục tiêu PTBV) tại Việt Nam”
Nhằm mục đích thu thập thêm ý kiến của các doanh nghiệp về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…
Tháng 3 có gì mới?
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại, trẻ em chưa thể đến trường, phải học online…
1 6 7 8 9 10
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.