RỬA TAY BẠN NHÉ! (BÀI HÁT)

Bài hát “Rửa tay bạn nhé!” được sáng tác bởi nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung. Bản quyền bài hát thuộc về Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) và Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD).

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.