HÀNH TRÌNH LAN TOẢ YÊU THƯƠNG CỦA TIM BIẾN HÌNH (HOẠT HÌNH)

Bộ phim Hành trình Lan toả yêu thương của Tim biến hình được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực quản trị quyền trẻ em cho các tổ chức xã hội” do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children).

“Hành trình Lan tỏa yêu thương của Tim biên hình là tuyển tập gồm 3 tập phim hoạt hình với mục tiêu chống chống trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em.

 

Hành trình Lan tỏa yêu thương của Tim biến hình – tập 1

 

 

Hành trình Lan tỏa yêu thương của Tim biến hình – tập 2

 

 

Hành trình Lan tỏa yêu thương của Tim biến hình – tập 3

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.