ĐỪNG VUNG TAY, HÃY CẦM TAY (CLIP)

Video “Đừng Vung Tay, Hãy Cầm Tay – Lan Tỏa Yêu Thương” được thực hiện cho chiến dịch Lan Tỏa Yêu Thương 2019 dựa trên ý tưởng video End Violence Against Children, chiến dịch #EVAC của UNICEF, với mong muốn truyền tải thông điệp chủ đề “Yêu thương không bạo lực” đến gần hơn nữa với các gia đình Việt.

Lan Tỏa Yêu Thương là chiến dịch thường niên do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) phối hợp với Cục Trẻ em, Hội đồng Đội Trung ương – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và các tổ chức trong Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em miền Bắc, Trung, Nam thực hiện. Chiến dịch do Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tài trợ!

 

 

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.