Dự án

Dự án “Tăng cường tiếp cận cho học sinh khu vực vùng cao Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học – STEMkidVN”

Dự án “Tăng cường tiếp cận cho học sinh khu vực vùng cao Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học – STEMkidVN” được MSD thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Tập đoàn @3M nhằm tăng cường tích hợp giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) vào các trường tiểu học, trung học và truyền cảm hứng cho học sinh khu vực vùng cao của Việt Nam để khám phá sự thú vị của khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.