Trang mới cuộc đời (A new life page)

Dự án nhằm thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Tp. HCM được MSD thực hiện từ năm 2014 tới nay để hỗ trợ các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn có được Giấy khai sinh nhằm mở ra một “trang mới cuộc đời” của một công dân với đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan. ​

Dự án thực hiện quyền được khai sinh​ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh​ thông qua hai phương hướng chính:
– Nâng cao nhận thức và năng lực của các TCXH và cộng đồng về quyền được khai sinh và cách thức thực hiện quyền – phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và kiến nghị sửa đổi chính sách và quy trình tư pháp thân thiện hỗ trợ thực hiện quyền được khai sinh​ cho mọi trẻ em.​
– Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, hỗ trợ có giấy khai sinh trực tiếp​

TÁC ĐỘNG

250

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM và khu vực phía Nam được làm giấy khai sinh

5,000

Trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ dinh dưỡng, vệ sinh, tiếp cận giáo dục, y tế

ĐỐI TÁC

“Cuộc đời của một đứa trẻ bắt đầu bằng tấm giấy khai sinh.”

Theo số liệu thống kê của báo cáo “Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam” do Tổng cục Thống kê thực hiện trong năm 2020 – 2021; trên cả nước, có 98,1% trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký giấy khai sinh, trong đó 97,2% trẻ có giấy khai sinh. Như vậy, vẫn còn đến hàng ngàn trẻ em chưa có giấy khai sinh.
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.