STEMkidVN

STEMkidVN – Dự án “Tăng cường tiếp cận cho học sinh khu vực vùng cao Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học” được MSD thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Tập đoàn 3M nhằm tăng cường tích hợp giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) vào các trường tiểu học, trung học và truyền cảm hứng cho học sinh khu vực vùng cao của Việt Nam để khám phá sự thú vị của khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học.

Dự án tập trung vào ba phương hướng chính: 

 – Tăng cơ hội cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn và miền núi Lào Cai được tiếp cận và khám phá các hoạt động liên quan đến STEM tại trường học;

– Truyền cảm hứng và khuyến khích giáo viên và lãnh đạo nhà trường lồng ghép các hoạt động liên quan đến STEM vào chương trình giảng dạy để phát triển tư duy đổi mới sáng tạo của học sinh một cách tốt nhất;

– Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là chính phủ, trường học và truyền thông trong việc tạo ra một thế giới tốt hơn thông qua khoa học, với trọng tâm đặc biệt là học sinh tiểu học ở khu vực nông thôn Việt Nam. 

TÁC ĐỘNG

600

Học sinh tại tỉnh Lào Cai và Sơn La được tiếp xúc với giáo dục STEM

34

lãnh đạo và giáo viên của 5 trường Tiểu học đã được đào tạo và khuyến khích lồng ghép các hoạt động liên quan đến STEM vào chương trình giảng dạy

180,000

Giáo viên và trẻ em được truyền cảm hứng để thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục STEM thông qua các chiến dịch truyền thông xã hội.

ĐỐI TÁC

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.