Tag: #WaterAmbassador

Nước sạch đã về với bà con Ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh rồi đây!
TING TING!: NƯỚC SẠCH ĐÃ VỀ VỚI BÀ CON ẤP THANH TRÌ B, XÃ ĐA LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH…
1 2
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.