Nước sạch đã về với bà con thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, Yên Bái rồi đây

Sau 4 tháng triển khai, hiện tại việc xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy thôn Bản Mới đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và kết quả thực hiện công trình đã đạt được như sau: 

 

1) Về quy mô xây dựng công trình:  

  • Xây dựng mới bai thu nước đầu nguồn rộng 5m, cao 2m, rộng 0,4m bằng gạch chỉ đỏ và sửa chữa bể lọc nước đầu nguồn dài 2m, rộng 1m và cao 1,5m;
  • Thay thế hệ thống đường ống dẫn nước xuống cấp, hư hỏng dài: 1000m bằng ống nhựa HPDE Tiền Phong (800m đường ống phi 60 và 200m đường ống phi 90); 
  • Sửa chữa 04 bể chứa tập trung phân phối nước tại khu dân cư: nạo vét, xử lý rò rỉ (1 bể chứa lớn dài 5m, cao 2m, rộng 3m; 3 bể chứa nhỏ dài 2m, cao 1,5m, rộng 1,5m);
  • Lắp đặt mới 03 tét nước Sơn Hà 4m3 phân phối nước cho 60 hộ gia đình và trường TH&THCS nội trú xã Suối Giàng. 
  •  

2) Về người hưởng lợi: công trình sau khi hoàn thành đã cung cấp đủ nước sinh hoạt cho cho: 

  • 103 hộ gia đình thôn Bản Mới (với 488 nhân khẩu, trong đó có 250 phụ nữ, 144 trẻ em, 35 hộ gia đình nghèo, 100% hộ gia đình là người dân tộc thiểu số H.Mông); 
  • 844 em học sinh của trường TH&THCS nội trú Suối Giàng. 

Như vậy, dự án đạt kết quả so với kế hoạch ban đầu trong việc đưa nước sạch về cho 103 hộ gia đình thôn Bản Mới và 844 em học sinh của trường Tiểu học và THCS nội trú xã Suối Giàng. 

 

3) Đảm bảo tính bền vững của công trình: người dân thôn Bản Mới đã xây dựng quy chế sử dụng công trình và bầu chọn 01 tổ duy tu bảo dưỡng của thôn để thường xuyên kiểm tra, vận hành công trình gồm 08 thành viên (05 nam và 03 nữ). 

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.