Tag: #SafeSchoolZone

Sự kiện truyền thông: Trường học an toàn
Đến trường an toàn, học ngàn tri thức: Nâng cao sự an toàn của trẻ em thông qua cải thiện…
CUỘC THI VẼ TRANH ‘CÙNG LU ĐẾN TRƯỜNG AN TOÀN’ VỚI CHỦ ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG!
Nhằm truyền thông nâng cao nhận thức và các thực hành tốt của học sinh, phụ huynh và giáo viên…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.