Tag: #Dai_su_nuoc

Chiến dịch Đại sứ nước – Nước sạch về thôn Lũng Hồ 2: Hoàn thành mục tiêu gây quỹ trên Trái tim MoMo
Chỉ hơn 1 tuần phát động, chiến dịch Đại sứ nước – Chung tay cõng nước sạch về thôn Lũng…
Nước sạch đã về với bà con Ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh rồi đây!
TING TING!: NƯỚC SẠCH ĐÃ VỀ VỚI BÀ CON ẤP THANH TRÌ B, XÃ ĐA LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH…
1 2
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.