TECHFEST 2022 TẠI HÀN QUỐC – KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH SHINHAN SQUARE BRIDGE VIỆT NAM 2022

Details
Date:

Tháng Mười 26

Time:

09:30 sáng - 11:00 sáng

Venue

Trung tâm Shinhan Square Bridge Incheon, Hàn Quốc

(English caption below)
📣Tham gia chương trình TECHFEST Việt Nam tại Hàn Quốc và khởi động Chương trình Shinhan Square Bridge Việt Nam năm thứ 2; đồng thời Khởi động chuỗi hoạt động của Làng Sáng tạo Mở xã hội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) phối hợp với Tập đoàn Tài chính Shinhan, tổ chức United Way Worldwide, MSD United Way Việt Nam và StartupTV tổ chức sự kiện:
TECHFEST VIỆT NAM 2022 TẠI HÀN QUỐC
KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH SHINHAN SQUARE BRIDGE VIỆT NAM 2022
⏰Thời gian: 9:30 ngày 26.10.2022
🏢Địa điểm: Trung tâm Shinhan Square Bridge Incheon, Hàn Quốc
Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Làng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội trong khuôn khổ TECHFEST 2022.
🌟Nội dung chính:
🔹Giới thiệu Tổng quan Chương trình Shinhan Square Bridge và thành tựu trong năm đầu tiên tại Việt Nam/ Hoạt động Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội (tiền thân của Làng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội ) tại Techfest 2021
🔹Giới thiệu và khởi động chương trình Shinhan Square Bridge Việt Nam năm thứ 2 – Kế hoạch
 kết nối hỗ trợ startups và các tổ chức Việt Nam – Hàn Quốc
🔹Giới thiệu hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo quốc gia TECHFEST 2022 với sự hỗ trợ của Shinhan Square Bridge và Làng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội
👩‍🏫Tham dự chương trình có lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), lãnh đạo cấp cao đến từ Tập đoàn Tài chính Shinhan, lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), tổ chức United Way Worldwide, MSD United Way Việt Nam, các chuyên gia, trưởng làng đoàn đại biểu TECHFEST Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc, các chuyên gia và các startup Hàn Quốc của chương trình Shinhan Square Bridge sẵn sàng sang Việt Nam.
Các diễn giả đặc biệt của sự kiện bao gồm:
🔸Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng, NATEC Bộ KH&CN Việt Nam
🔸Ông Kim Dong Uk, Giám đốc cấp cao, Quỹ Hi vọng Tập đoàn Shinhan
🔸Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC)
🔸Bà Hooyung Young – Phó Chủ tịch United Way Worldwide khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản
🔸Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD, Trưởng làng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội
👉Thông tin về chương trình sẽ được cập nhật liên tục trên fanpage TECHFEST Vietnam, Living Lab Vietnam – Khởi nghiệp sáng tạo xã hội và MSD Vietnam

🌟Từ năm 2021, MSD United Way Việt Nam chính thức điều phối thực hiện dự án Giải pháp tương lai Shinhan – Shinhan Square Bridge với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Hy vọng – Tập đoàn Shinhan. Dự án Giải pháp Tương lai Shinhan (Shinhan S2 Bridge Vietnam) là một sáng kiến tác động tập thể xuyên biên giới và đa ngành nhằm thiết kế và xây dựng một cộng đồng hòa nhập mang lại cơ hội cho tất cả mọi người ở Việt Nam. Trong năm đầu tiên (2021), dự án được thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố nhằm nâng cao giá trị và tác động xã hội thông qua ứng dụng công nghệ, các giải pháp đổi mới sáng tạo.

ĐOÀN KẾT HỢP TÁC – TẠO XU HƯỚNG, DẪN DẮT THAY ĐỔI
🧡 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Vietnam
🌐 Website: https://livinglabvietnam.org/
💌 Email: contact@msdvietnam.org
☎️ Tel: 024.62769056

📣Participate in TECHFEST Vietnam in Korea and launch the second-year program of Shinhan Square Bridge Vietnam; at the same time establishing the chain of activities by Social Open Innovation Village, the National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (NATEC), National Center for Supporting Innovative Startups (NSSC) in collaboration with Shinhan Finance Group, United Way Worldwide, MSD United Way Vietnam and StartupTV organized the event:
TECHFEST VIETNAM 2022 IN KOREA
LAUNCHING SHINHAN SQUARE BRIDGE VIETNAM 2022
⏰Time: 9:30, October 26th, 2022
🏢Venue: Shinhan Square Bridge Incheon, Korea
This is the first activity of the Social Open Innovation Village within the framework of TECHFEST 2022.
🌟Key activities:
🔹Overall introduction of Shinhan Square Bridge Program and achievements in the first year in Vietnam/ The activities of Social Challenge and Innovation Village
(precursor of the Social Open Innovation Village) at TECHFEST 2021
🔹Introduction and launching the second-year Shinhan Square Bridge Vietnam program – Plan to connect and support Vietnam – Korea startups and organizations.
🔹The collaboration activities in the framework of National Innovation Day TECHFEST 2022 with the support of Shinhan Square Bridge and Social Open Innovation Village
👩‍🏫Attending the event were board of directors of the National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (NATEC), senior leaders from Shinhan Financial Group, and leaders of the National Innovative Startup Support Center (NSSC), United Way Worldwide, MSD United Way Vietnam, experts, village head of TECHFEST Vietnam 2022 delegates in Korea, Korean experts, and startups of Shinhan Square Bridge program are ready to come to Vietnam.
Special speakers include:
🔸Mr. Kim Dong Uk, Senior Director, Shinhan Financial Group Hope Foundation
🔸Mr. Pham Hong Quat – General Director, NATEC, MOST
🔸Mr. Le Toan Thang – Deputy Director, National Startup Support Center (NSSC)
🔸Ms Hooyung Young – Vice President, Southeast Asia, Korea & Japan, United Way Worldwide
🔸Ms. Linh Nguyen – MSD Executive Director, Head of Social Open Innovation Village
👉Information about the program will be continuously updated on fanpage TECHFEST Vietnam, Living Lab Vietnam – Khởi nghiệp sáng tạo xã hội and MSD Vietnam

🌟Since 2021, MSD – United Way Vietnam has officially coordinated the Shinhan Square Bridge program with the financial support of the Shinhan Hope Foundation. The Shinhan S2 Bridge-Vietnam is a cross-border and cross-sector collective impact initiative, designing and building an inclusive community that gives opportunities to all in Vietnam. Implemented in 7 provinces and cities in the first year (2021), the project aims to increase value and social impact through technology applications and innovative solutions.
—————————————
🧡LIVE UNITED – CREATING TRENDS, LEADING CHANGES
Management and Sustainable Development Institute (MSD) – United Way Vietnam
🌐Website: https://livinglabvietnam.org/
💌Email: contact@msdvietnam.org
☎️Tel: 024.62769056
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.