Sự kiện dành cho cha mẹ: Con an toàn – Cha mẹ ở ngay đây

Details
Date:

Tháng Tư 4

Time:

09:00 sáng - 11:00 sáng

? Trong khuôn khổ Chiến dịch “Con an toàn – Cha mẹ ở ngay đây”, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam tổ chức Sự kiện dành cho cha mẹ “Con an toàn – Cha mẹ ở ngay đây”. Sự kiện được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ, người làm công tác trẻ em, cộng đồng về quy trình tư pháp thân thiện với trẻ em và cách thức can thiệp khi trẻ em bị xâm hại tình dục.
⏰ Thời gian: 9:00 ngày 04.04.2021
? Địa điểm: quận Hà Đông, Hà Nội – Phát sóng trực tiếp trên Fanpage MSD Vietnam, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam và Lan toả yêu thương
? Chương trình sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục và kiến thức về quy trình tư pháp thân thiện với trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục.
? Các hoạt động chính:
?Giới thiệu chiến dịch “Con an toàn – Cha mẹ ở ngay đây và cuốn Cẩm nang hướng dẫn dành cho các gia đình
?Chiếu phim hoạt hình “Kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục – Hỗ trợ ban đầu cho trẻ em là nạn nhân xâm hại tình dục và gia đình”
?Xử lý các tình huống xâm hại trẻ em phổ biến và chia sẻ, hướng dẫn của chuyên gia
? Sự kiện thuộc Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” được tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến tư pháp (JIFF) – một hợp phần của Dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam – EU JULE” do Liên minh Châu Âu tài trợ.
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.