Dự án “Công nghệ số an toàn và thông minh cho Châu Á – Thúc đẩy an ninh kỹ thuật số thông tin, quyền công dân và sự lựa chọn của người tiêu dùng trực tuyến châu Á”

– Thời gian dự án: Từ ngày 1.3.2019 đến 15.11.2020

– Đơn vị tài trợ: Quỹ Châu Á (The Asia Foundation)

– Mục tiêu của dự án: 

▪︎ Xây dựng mạng lưới một Việt Nam số an toàn và thông minh bao gồm các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân có lĩnh vực hoạt động liên quan; và

▪︎ Tạo ra một nhóm đại diện mà có nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ người tiêu dùng kỹ thuật số trong nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam và có thể định hình các ý tưởng chính sách và chính sách công khai trong không gian này.

Các hoạt động chính của dự án

▪︎ Thực hiện khảo sát về “Hành vi và những rủi ro khi tiêu dùng trực tuyến của trẻ em và thanh niên tại Việt nam” nhằm đánh giá hành vi và những rủi ro trẻ em và thanh niên tại Việt Nam có thể gặp phải khi tiêu dùng các sản phẩm trực tuyến.

▪︎ Tổ chức 4 buổi Thảo luận nhóm chuyên gia về Công nghệ số thông minh và an toàn cho châu Á, bao gồm:

➤ FD1: Bảo vệ người dùng Internet, tiếp nhận thông tin an toàn – chia sẻ thông tin đúng cách

➤ FD2: Thông tin sai lệch – Nguyên nhân và ảnh hưởng tới người dùng Internet

➤ FD3: Game online và mạng xã hội, quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ cho trẻ em

➤ FD4: Các rủi ro và nguy cơ về gian lận liên quan đến tài chính – kinh tế đối với người dùng Internet

▪︎ Tổ chức Hội thảo tham vấn thanh niên về hành vi rủi ro khi tiêu dùng trực tuyến của giới trẻ Việt Nam

Các kết quả của dự án

Dự án đã cho kết quả khảo sát bao gồm:

● Những phát hiện về:

▪︎ Thói quen, hành vi tiêu dùng và nhu cầu đối với các sản phẩm trực tuyến của người tiêu dùng trẻ

▪︎ Rủi ro khi tiêu dùng trực tuyến của giới trẻ 

▪︎ Phản ứng và nhận thức của giới trẻ với rủi ro khi tiêu dùng trực tuyến

● Khuyến nghị hành động từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp/đơn vị cung cấp sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng trực tuyến và giới trẻ

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.