Tin tức.

TOẠ ĐÀM: BẢO VỆ THANH THIẾU NIÊN KHỎI CÁC NỘI DUNG TÌNH DỤC ĐỘC HẠI TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG 23.02.2023
Hà Nội, chiều ngày 23.02.2023 – Hưởng ứng ngày An toàn Internet, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền…
HỌP ĐỊNH KÌ ĐỐI TÁC KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU – THÁNG 12/2022
Vào chiều ngày 09.12.2022, cuộc họp định kì của thành viên Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.