LNOB Việt Nam

HỌP ĐỊNH KÌ ĐỐI TÁC KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU – THÁNG 12/2022

Vào chiều ngày 09.12.2022, cuộc họp định kì của thành viên Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave no one behind (LNOB Vietnam Partnership) đã diễn ra tại văn phòng Tổ chức Cứu trợ trẻ em và kết hợp trực tuyến. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên: Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), ChildFund Vietnam, Tổ chức cứu trợ Trẻ em – Save the Children in Vietnam, World Vision Vietnam – Tầm nhìn Thế giới Việt Nam, WWF Viet Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Hành Động Vì Sự Phát Triển Hòa Nhập (IDEA).

Tại cuộc họp, các thành viên đã trao đổi về kế hoạch thực hiện các hoạt động trong thời gian sắp tới, bao gồm:
– Hội thảo trực tuyến về “Dữ liệu từ cộng đồng – Sự tham gia của người dân về tiến trình đạt được của các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Việt Nam” vào chiều ngày 16.12.2022
– Nỗ lực đóng góp vào tiến trình xây dựng VNR 2023 của Việt Nam
– Các chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên đối tác
– Các kế hoạch và định hướng nhóm đối tác trong nhiệm kì tiếp theo

Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave no one behind Partnership (LNOB Vietnam) được thành lập từ 2017 với sứ mệnh trọng tâm là trao quyền cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương thông qua việc áp dụng thực hiện rộng rãi toàn diện các mục tiêu phát triển bền vững. Từ tháng 6 năm 2020, MSD vinh dự được bầu làm điều phối quốc gia, cam kết nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm tại: https://msdvietnam.org/lnob-viet-nam/

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.