RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION

MSD TUYỂN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH
Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh kế toán – hành chính  Thời gian thực tập: Cam kết từ 6…
RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION
TERMS OF REFERENCE RECRUITMENT OF CONSULTANTS TO CONDUCT AN ASSESSMENT ON CHILD PARTICIPATION PROJECT INFORMATION The project ” Increased Accountability…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.