STEMherVN

Dự án nhằm thúc đẩy sự tham gia của em gái và phụ nữ trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (viết tắt là STEMher) được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) với sự tài trợ của tập đoàn 3M. Mục tiêu của dự án là tạo cảm hứng và điều kiện cho các em gái tiếp cận giáo dục và theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (viết tắt là STEM). 

STEMherVN đã truyền cảm hứng và thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ, trẻ em gái trong các lĩnh vực Khoa học, ​Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM). ​

Dự án cũng đã tạo cơ hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao Việt Nam tiếp cận và khám phá các hoạt động STEM tại trường học, vận động giáo viên và cán bộ nhà trường tích hợp các hoạt động STEM vào chương trình giảng dạy nhằm tạo điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh. ​

TÁC ĐỘNG

40

Học bổng "Em yêu STEM" được trao tặng cho các em học sinh nữ

1,200

Người tham gia 2 buổi toạ đàm trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho phụ nữ, trẻ em gái theo đuổi ngành STEM

1,500,000

Người dân được tiếp cận đến dự án thông qua các phương tiện truyền thông xã hội

ĐỐI TÁC

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.