Trao gậy trắng - Dẫn dắt tương lai

Dự án được xây dựng nhằm hỗ trợ 300 trẻ mù và khiếm thị hòa nhập tốt hơn với xã hội thông qua việc cung cấp gậy trắng và các hình thức hỗ trợ khác.

Dự án mong muốn cải thiện cuộc sống độc lập và chất lượng cuộc sống của trẻ em mù và khiếm thị. Thông qua tính năng hỗ trợ của thiết bị gậy trắng được thiết kế và tùy chỉnh cho trẻ em mù và khiếm thị ở Việt Nam, trẻ em sẽ dễ dàng di chuyển trong lớp học, trường học và/hoặc nhà và các khu vực lân cận. Các hỗ trợ khác liên quan đến sách giáo khoa hoặc các dụng cụ học tập khác cùng với hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng cũng sẽ giúp trẻ em mù và khiếm thị có tiệp cận tốt hơn với một cuộc sống khỏe mạnh và môi trường giáo dục chất lượng cao.

ĐỐI TÁC

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.