Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) trân trọng kính mời anh/chị tham dự khoá tập huấn (2 ngày) về “Quyền trẻ em, lập kế hoạch giáo dục và truyền thông phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong giai đoạn mới” dành cho các đối tác và các tổ chức xã hội Việt Nam đang hoạt động về lĩnh vực bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động tập huấn này (chuỗi tập huấn) mang tính kế thừa và tiếp nối sự thành công của chuỗi hoạt động tập huấn về các chủ đề quản trị Quyền trẻ em và Quyền trẻ em (QTE) trước đây; và hướng tới đảm bảo mục tiêu nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội về kiến thức và công cụ hướng tới loại bỏ các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần và quấy rối trên mạng đối với trẻ em, thuộc khuôn khổ dự án “Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ em khuyết tật” (AVAC) được triển khai bởi MSD với sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) trong giai đoạn từ tháng 12/2022 – đến 12/2024. 

  • Thời gian (02 ngày): Ngày 21-22 tháng 3 năm 2023 tại Hà Nội hoặc ngày 23-24 tháng 3 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Hình thức tham gia: Trực tiếp tại Hà Nội hoặc TP. HCM (Địa điểm chi tiết tại email xác nhận tham gia của BTC)
  • Mục đích:

+ Thúc đẩy sự tương tác và thực hành về QTE, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong giai đoạn mới;

+ Chia sẻ các mô hình thành công cũng như các khó khăn của các tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục và truyền thông phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong giai đoạn mới;

+ Thảo luận và thực hành các cách thức lập kế hoạch giáo dục và truyền thông phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong giai đoạn mới;

MSD xin trân trọng kính mời các tổ chức đăng ký tham dự tập huấn theo đường link https://forms.office.com/r/cKVmF2kh8A trước ngày 18/03/202(Lưu ý: Đại biểu ngoại tỉnh yêu cầu hoàn thành trước thời hạn 01 ngày). Ban tổ chức sẽ thông báo xác nhận tham dự cho các đại biểu đã đăng ký. 

Rất mong sớm nhận được đăng ký của các anh/ chị quý tổ chức để BTC chuẩn bị tiếp đón được chu đáo. MSD khuyến khích các đại biểu có thể tham dự cả chuỗi tập huấn đảm bảo thực hành tốt nhất trong quá trình vận hành và triển khai các hoạt động tổ chức. 

—————————————————————-

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

(Ms) Trần Thị Hải Yến – Cán bộ chương trình 

Email: pro.officer@msdvietnam.org 

Số điện thoại: 039 606 5890   

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.