Trong 2 ngày 26-27 tháng 3 vừa qua, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với tổ chức Plan International triển khai khoá tập huấn Vận động chính sách có chuyển biến giới. Buổi tập huấn có sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Thu Giang cùng các bạn đến từ CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi (COC) và Ban cố vấn thanh niên của tổ chức Plan International.

Tại buổi tập huấn, giảng viên cùng các bạn thanh thiếu niên đã có những trao đổi, tìm hiểu về vận động chính sách và vận động chính sách có chuyển biến giới; cùng thảo luận về một số chính sách lồng ghép giới hiện nay và bối cảnh vận động chính sách tại Việt Nam hiện nay; học cách xây dựng kế hoạch vận động chính sách có chuyển biến giới.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với em gái" do Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai từ ngày 01.07.2020 đến 30.6.2023 nhằm góp phần xây dựng các thành phố an toàn, thân thiện và có trách nhiệm với em gái.

#MSDVietnam #PlanInternational

#Safercity #Thành_phố_an_toàn_thân_thiện_với_em_gái

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.