Tag: tuyendung

RECRUITMENT: PROGRAM INTERN IN HCMC
Job title: Program Intern at Ho Chi Minh City  Expected time to start: As soon as possible  Venue: MSD Ho Chi Minh…
TUYỂN DỤNG: ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHUỖI PHIM HOẠT HÌNH ‘ĐẾN TRƯỜNG AN TOÀN, HỌC NGÀN TRI THỨC’ 
Tuyển dụng: Đơn vị sản xuất chuỗi phim hoạt hình  ‘Đến trường an toàn, Học ngàn tri thức’   1. Thông…
RECRUITMENT: SDGs PROGRAM INTERN
  Job title: SDGs Program Intern Expected time to start: As soon as possible Venue: MSD Hanoi office   A.…
TUYỂN DỤNG: CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM
VỊ TRÍ CỘNG TÁC VIÊN THU ÂM CHO MÔ HÌNH “THÀNH PHỐ THÔNG MINH BAO TRÙM” CỦA XINAPSE TRONG KHUÔN…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.