Tag: recruitment

RECRUITMENT: PROGRAM INTERN IN HCMC
Job title: Program Intern at Ho Chi Minh City  Expected time to start: As soon as possible  Venue: MSD Ho Chi Minh…
TUYỂN DỤNG: ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHUỖI PHIM HOẠT HÌNH ‘ĐẾN TRƯỜNG AN TOÀN, HỌC NGÀN TRI THỨC’ 
Tuyển dụng: Đơn vị sản xuất chuỗi phim hoạt hình  ‘Đến trường an toàn, Học ngàn tri thức’   1. Thông…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.