Tag: LNOB

BUỔI CHIA SẺ DỮ LIỆU TỪ CỘNG ĐỒNG – SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VỀ TIẾN TRÌNH ĐẠT ĐƯỢC  CỦA CÁC MỤC TIÊU PTBV TẠI VIỆT NAM
             Ngày 16.12.2022, Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau (Leave No One Behind Partnership – LNOB…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.