Đại sứ nước

Với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam luôn đặt Chương trình Đại sứ nước – Nước sạch cho cộng đồng là một trong những chương trình trọng tâm và xuyên suốt. Được thực hiện từ năm 2019 cùng thông điệp “Nước sạch trong lành – Quanh năm khoẻ mạnh”, chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng các công trình nước sạch tại trường học và cộng đồng, đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các khu vực miền núi, nông thôn, khu vực khó khăn tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là dựng các công trình nước sạch tại trường học và cộng đồng, nhằm đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các khu vực miền núi, nông thôn, khu vực có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

TÁC ĐỘNG

5,500

Người tại Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Trị, Trà Vinh và Long An được cung cấp nước sạch

1,268,223,747

VNĐ được gây quỹ thành công để xây dựng 9 công trình nước sạch

ĐỐI TÁC

“Nguồn nước trong lành – Quanh năm khoẻ mạnh”

Với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, chương trình Đại sứ nước – Đem nước sạch cho cộng đồng luôn là một trong những chương trình trọng tâm và xuyên suốt của MSD United Way Vietnam.
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.