Tin tức

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI STEMherVN: EM YÊU STEM

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của em gái và phụ nữ trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học” (viết tắt là STEMherVN) được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam với sự tài trợ của tập đoàn 3M. Mục tiêu của dự án là tạo cảm hứng và điều kiện cho các em gái tiếp cận giáo dục và theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (viết tắt là STEM).

Viện MSD – United Way Việt Nam phát động cuộc thi Sáng kiến STEMherVN với chủ đề “Em yêu STEM” với mong muốn là sân chơi để các bạn trẻ yêu thích STEM, đặc biệt các bạn nữ có thể sáng tạo và nộp ý tưởng/dự án ứng dụng STEM vào giải quyết các vấn đề của xã hội, cũng như theo đuổi ước mơ nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Cá nhân là nữ hoặc đội/nhóm (tối đa 3 thành viên, trong đó phải có tối thiểu là 1 nữ);
 • Độ tuổi từ 16 đến 22

YÊU CẦU BÀI DỰ THI:

 • Một (01) bản mô tả sáng kiến (không quá 500 từ), và 1 bản trình bày (không giới hạn hình thức trình bày) gồm các thông tin về quá trình làm dự án, sản phẩm.
 • Thông tin về cá nhân hoặc đội/nhóm tham gia cuộc thi

Lưu ý:

 • Các sáng kiến/giải pháp không nhất thiết phải là một sản phẩm thật, có thể là một ý tưởng hoàn chỉnh và khả thi để thực hiện.
 • Các sáng kiến/giải pháp cần phải được ứng dụng STEM để giải quyết các vấn đề.
 • Các sáng kiến không giới hạn ở chủ đề, lĩnh vực. Tuy nhiên, BTC mong muốn các sáng kiến có thể hướng đến giải quyết một số vấn đề gợi ý nếu dưới đây:
  • Sáng kiến ứng phó quấy rối nơi công cộng
  • Sáng kiến cho vấn đề sức khoẻ tâm trí dành cho người trẻ (trẻ em, thanh thiếu niên)
  • Sáng kiến cho vấn đề giáo dục từ xa
  • Sáng kiến về môi trường – năng lượng
  • Sáng kiến hỗ trợ người khuyết tật

CÁCH THỨC THAM GIA:

 • Bước 1: Các đội thi nộp sáng kiến STEM và demo sản phẩm. Đăng ký và nộp sáng kiến tại đường link: https://forms.office.com/r/ikJQ5e5cJi
 • Bước 2: Ban tổ chức chấm các sáng kiến gửi về để chọn ra top 10 hoặc 15 sáng kiến xuất sắc nhất.
 • Bước 3: Các sáng kiến được lựa chọn vào vòng tiếp theo sẽ thuyết trình sản phẩm
 • Bước 4: Công bố và trao giải

THỜI HẠN ĐĂNG KÍ: 23:59 ngày 12.06.2022

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • 01 giải nhất: 3.000.000 VND
 • 02 giải nhì: 2.000.000 VND
 • 03 giải ba: 1.000.000 VND

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 • Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam
 • Đơn vị đồng tổ chức và triển khai cuộc thi:
  • Trường THPT Vân Nội
  • 2030 Youth Force Việt Nam
  • Các đơn vị khác

BAN GIÁM KHẢO VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI

 • Ban giám khảo: 4 – 5 giám khảo (tối đa 5)
 • Tiêu chí lựa chọn và chấm giải:
  • Mô tả vấn đề thực tế: 20%
  • Thiết kế giải pháp STEM: 50%
  • Trình bày giải pháp sáng tạo: 30%

THỜI GIAN DỰ KIẾN:

 • 12/5/2022: phát động cuộc thi
 • 12/5 – 5/6/2022: các cá nhân/đội thi nộp sáng kiến/giải pháp tới Ban Tổ Chức (BTC) (link đăng ký kèm theo).
 • 6/6 – 10/6/2022: lựa chọn 10 – 15 sáng kiến vòng 2.
 • 13/6 – 17/6/2022: thuyết trình (chọn 1 ngày).
 • 18/6 – 20/6: Lễ tổng kết dự án và trao giải (chọn 1 ngày)

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mọi thông tin về dự án và cuộc thi, vui lòng liên hệ:

(Mr.) Trần Quang Thọ – Quản lý Chương trình, Viện MSD – United Way Việt Nam

Email: edu.manager@msdvietnam.org

Số điện thoại: 024 6276 9056 – 0352 983 901

 

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.