Tuyển dụng

MỜI GỬI BÁO GIÁ: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG KHU VỰC CỔNG TRƯỜNG

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị công trình đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường

Tên dự án: “Trường học An toàn” tại Hà Nội

I. TỔNG QUAN

 1. Bên mời báo giá/ Chủ đầu tư dự án:

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD)

 1. MSD mời các đơn vị cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị công trình (sau đây gọi tắt là đơn vị cung cấp) có đủ năng lực và điều kiện báo giá cho gói dự án:
 • Tên gói dự án: Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị công trình cải thiện cơ sở hạ tầng và tầm nhìn của khu vực cổng trường học thuộc hợp phần của Dự án “Trường học An toàn” tại Hà Nội.
 • Loại hợp đồng: Trọn gói
 • Địa điểm: Khu vực cổng trường của 2 điểm trường:
 • Trường TH Thịnh Hào – Số 9 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • THPT Vân Tảo – Số 71, Xã Văn Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
 • Thời gian: Tháng 11 và/hoặc Tháng 12, năm 2022
 • Yêu cầu kỹ thuật: Phương án giải pháp kỹ thuật được thể hiện tại nội dung Phụ lục 1 đính kèm thư mời này.

 

II. YÊU CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CUNG CẤP

 1. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp:
 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ liên quan do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Có ít nhất 01 Hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình có tính chất tương tự đã hoàn thành (hoặc hoàn thành 80% trở lên) trong vòng 3 năm gần đây (2019 -2022).
 • Có cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phù hợp với quy mô công trình.
 • Có năng lực tài chính lành mạnh, hạch toán tài chính độc lập.
 • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm cạnh tranh trong xét duyệt báo giá theo quy định của pháp luật.
 1. Nhiệm vụ của đơn vị cung cấp:
  • Thực hiện và đảm bảo về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường, xã hội, sức khỏe, an toàn trong quá trình thi công theo thiết kế tại phụ lục 1 đính kèm, theo kế hoạch đề xuất và tuân thủ các quy định pháp luật về thi công xây dựng có liên quan.
  • Thực hiện báo cáo:
 • Hình thức:
  • Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho Chủ đầu tư các Báo cáo định kỳ hàng tuần về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường.
  • Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành.
  • Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
 • Nội dung của báo cáo:

Khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có); Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định; Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Nghiệm thu (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nghiệm thu) hoàn thành hạng mục.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ BÁO GIÁ

Hồ sơ của Báo giá do nhà cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

 1. Đơn chào hàng mẫu theo Phụ lục số 3
 2. Bảng báo giá chào hàng mẫu theo Phụ lục số 2
 3. Hồ sơ năng lực, bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tình hình tài chính của công ty năm gần nhất.
 4. Các nội dung cần thiết khác:
 • Giá chào hàng được chào bằng Đồng tiền Việt Nam.
 • Trang thiết bị, hàng hóa chào hàng phải ghi ký mã hiệu, xuất xứ, chứng nhận chất lượng rõ ràng.
 • Trang thiết bị, hàng hóa chào hàng mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và đúng quy chuẩn đã được quy định để đảm bảo tính an toàn trên tất cả các tuyến đường bộ.
 • Giá chào hàng đã bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển, thi công tới 2 địa điểm thi công trên địa bàn Hà Nội, chi phí bảo hành và các chi phí liên quan khác.

* Thời gian có hiệu lực của báo giá 60 ngày, kể từ ngày báo giá.

IV. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Đơn vị cung cấp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Đáp ứng tư cách pháp nhân và có năng lực cung cấp hàng hóa
 2. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;
 3. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán được duyệt
 4. Ưu tiên đơn vị cung cấp có các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt đối với các chương trình cứu trợ nhân đạo.

V. CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

 1. Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ được gửi đến tất cả nhà cung cấp tham dự chào giá theo đường email.
 2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp, nếu có đơn vị cung cấp gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 02 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, MSD sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà cung cấp.

VI. NỘP, TIẾP NHẬN, ĐÁNG GIÁ BÁO GIÁ

 1. Nhà cung cấp phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử về địa chỉ:

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)

Phòng 1007, toà nhà 17T9 Hoàng Đạo Thuý, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

SĐT: (024) 62 769 056

Email: pro.officer@msdvietnam.org

Hồ sơ gửi về MSD không muộn hơn 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2022. Các báo giá được gửi đến MSD sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

 1. MSD chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng đơn vị cung cấp. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, MSD lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên đơn vị cung cấp, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá.
 2. MSD so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, MSD có thể mời đơn vị cung cấp có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.

 

 

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.