Tin tức

HỌP THAM VẤN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH SỬA ĐỔI

Vào chiều ngày 3.10.2022, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã phối hợp với Vụ Gia đình – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ chức World Vision Việt Nam tổ chức họp tham vấn đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) sửa đổi. Cuộc họp có sự tham gia và chủ trì của Ông Khuất Văn Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình cùng các chuyên viên Vụ, đại diện các tổ chức xã hội thuộc Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG) và GBVNet và nhóm tư vấn thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội.

Toàn cảnh cuộc họp

Ông Khuất Văn Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình chủ trì cuộc họp

Bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình MSD giới thiệu và chia sẻ mục tiêu cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện nhóm tư vấn đã trình bày “Kết quả đánh giá tác động chính sách về các biện pháp bảo vệ người bị bạo lực gia đình đối với trẻ em trong dự thảo luật PCBLGĐ sửa đổi và khuyến nghị”.

Đại diện các tổ chức xã hội đưa ra một số đề xuất và ý kiến để hoàn thiện báo cáo, tiêu biểu như: Việc cần đưa ra giải pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến trẻ, thúc đẩy vai trò tích cực của cán bộ bảo vệ trẻ em tại địa phương; Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền của người bị bạo lực hoặc nạn nhân của bạo lực gia đình chưa thực sự phù hợp trong các chương trình, chưa rõ ràng và chưa có nhiều hiệu quả,…

Báo cáo đánh giá tác động này sẽ được hoàn thiện, tổng hợp và trình lên Quốc hội vào kỳ họp tới đây – tháng 10/2022 – để cùng thảo luận, xem xét và thông qua Dự thảo Luật. Ngay từ những ngày đầu tiên dự thảo Luật PCBLGĐ được công bố, MSD – trong vai trò điều phối Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG) đã tích cực tham gia vào quá trình sửa đổi Luật PCBLGĐ với các hoạt động như: Tổ chức các cuộc họp tham vấn với các tổ chức xã hội, Khảo sát ý kiến của hơn 5.400 trẻ em trên cả nước, xây dựng các đề xuất, khuyến nghị gửi tới Ban soạn thảo Luật vào tháng 11.2021 và tháng 1.2022 với sự tham gia của gần 30 tổ chức xã hội.

Xem toàn văn khuyến nghị của CRG tại: https://msdvietnam.org/ban-khuyen-nghi-cua-mang-luoi-crg-ve-du-thao-luat-pcblgd-sua-doi

Xem Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến trẻ em về dự thảo Luật PCBLGĐ (sửa đổi) tại: https://msdvietnam.org/tai-nguyen/bao-cao-ket-qua-tham-do-y-kien-tre-em-ve-du-thao-luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-sua-doi

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.