?Chiều ngày 28/04, buổi họp Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em miền Bắc đã diễn ra với sự tham gia của các thành viên mạng lưới theo cả hình thức online và offline. Cuộc họp đã tổng kết các hoạt động đã triển khai trong Quý 1 và những hoạt động dự kiến sẽ triển khai trong Quý 2, đặc biệt là kế hoạch thực hiện Tháng Hành động Vì trẻ em.

?Thông qua cuộc họp, các thành viên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về những hoạt động liên quan đến việc đảm bảo quyền trẻ em và những dự án trong mạng lưới; đưa ra những phương án và định hướng để phối hợp tích cực hơn cũng như kết nối với các đối tác nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội để phối hợp triển khai các hoạt động. Bên cạnh đó, các tổ chức cũng chia sẻ những phương án đẩy mạnh truyền thông giúp các dự án trong tương lai sẽ lan tỏa nhiều hơn đến cộng đồng

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.