LNOB Việt Nam

HỌP ĐỐI TÁC KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU – THÁNG 10.2022

Vào chiều ngày 06.10.2022, cuộc họp định kì của thành viên Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave no one behind (LNOB Vietnam Partnership) đã diễn ra tại văn phòng tổ chức World Vision Việt Nam và kết hợp trực tuyến. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên: Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam), ChildFund Việt Nam, Tổ chức cứu trợ Trẻ em – Save the Children in Vietnam, World Vision Vietnam – Tầm nhìn Thế giới Việt Nam, Plan International Vietnam,…        

                           

Tại cuộc họp, các thành viên đã báo cáo các hoạt động nổi bật của  LNOB Việt Nam trong năm 2022, cập nhật tiến độ triển khai, kết quả phân tích dữ liệu sơ bộ và thảo luận kế hoạch tiếp theo trong việc thực hiện Khảo sát cộng đồng về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Việc tham gia của LNOB Việt Nam trong quá trình Rà Soát Quốc Gia Tự Nguyện Thực Hiện Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Của Việt Nam năm 2023 cũng được đưa ra tại buổi họp. 

cấp độ hoạt động quốc tế, đại diện các tổ chức thành viên đã trao đổi về cơ hội tham gia của LNOB Việt Nam với một số hoạt động của mạng lưới LNOB toàn cầu. 

 

Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave no one behind Partnership (LNOB Vietnam) được thành lập từ 2017 với sứ mệnh trọng tâm là trao quyền cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương thông qua việc áp dụng thực hiện rộng rãi toàn diện các mục tiêu phát triển bền vững. Từ tháng 6 năm 2020, MSD vinh dự được bầu làm điều phối quốc gia, cam kết nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững. 

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.