Chiều 09.4.2021, tại Tiền Giang, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Cục Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện Hội thảo Chia sẻ báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam (Young Voices in Vietnam) tại trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc.

Buổi Hội thảo có sự tham gia của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang; Ban giám hiệu, giáo viên và các em học sinh đến từ trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc.

Hội thảo đã giới thiệu 15 phát hiện nổi bật của khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam và chia sẻ quá trình báo cáo đã được sử dụng để tham vấn và xây dựng các chương trình, chính sách quốc gia vì trẻ em, với sự tham gia tích cực của trẻ em. Tại phiên Đối thoại, các em học sinh đã có cơ hội trao đổi về những vấn đề các em quan tâm và đồng thời buổi Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều phát biểu và ý kiến của các em.

Chuỗi Hội thảo sẽ tiếp tục được thực hiện ở 4 tỉnh thành phố: Đăk Lăk, Huế, Lào Cai và Hải Phòng. Các ý kiến của trẻ em sẽ được thu thập, ghi nhận và đệ trình nhằm xây dựng các chương trình đảm bảo thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói trẻ em trong các vấn đề của chính các em.

Tham khảo Báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam:
– Báo cáo Tiếng nói Trẻ em đầy đủ: https://bit.ly/3lHBFyu
– Tóm tắt Báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam: https://bit.ly/2QzIzdP
– Phim ngắn Tiếng nói Trẻ em Việt Nam: https://youtu.be/G54vf2uVesc

#MSDVietnam #CucTreEm #Savethechildren #YoungVoicesinVietnam #Tieng_noi_Tre_em_Viet_Nam

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.