? Ngày 16.4.2021, tại Huế, Viện Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Cục Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả Báo cáo Khảo sát Tiếng nói Trẻ em Việt Nam (Young Voices in Vietnam) tại Khách sạn Duy Tân, TP. Huế. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội do Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Thuỵ Điển tài trợ.

? Sự kiện có sự tham gia của Đại diện Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại diện Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phong Điền; Đại diện Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em tại Huế; Đại diện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD); Ban giám hiệu, giáo viên và các em học sinh trường THCS Phong Mỹ, THCS Thuỷ Phù và lớp tình thương phường Kim Long, TP. Huế.

✨ Hội thảo đã giới thiệu 15 phát hiện nổi bật của khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam và chia sẻ quá trình báo cáo đã được sử dụng để tham vấn và xây dựng các chương trình, chính sách quốc gia vì trẻ em, với sự tham gia tích cực của trẻ em. Đồng thời, buổi Hội thảo cũng ghi nhận những phát biểu, ý kiến của các em học sinh về các vấn đề nghề nghiệp tương lai, bạo lực học đường, Quyền Trẻ em trong việc bày tỏ ý kiến của bản thân, v.v.

? Chuỗi Hội thảo sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh thành phố: Lào Cai, Hải Phòng. Những ý kiến của các em sẽ được ghi nhận, thu thập và đệ trình để xây dựng các chương trình đảm bảo thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói trẻ em trong các vấn đề của chính các em.

? Tham khảo Báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam:
– Báo cáo Tiếng nói Trẻ em đầy đủ: https://bit.ly/3lHBFyu
– Tóm tắt Báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam: https://bit.ly/2QzIzdP
– Phim ngắn Tiếng nói Trẻ em Việt Nam: https://youtu.be/G54vf2uVesc

#MSDVietnam #CucTreEm #Savethechildren #YoungVoicesinVietnam #Tieng_noi_Tre_em_Viet_Nam

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.